Kwiecień 03 2020 22:52:50
Nawigacja
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 31
· Najnowszy użytkownik: jarek
Las Modelowy w Obornikach
15 wrze?nia 2015 roku w siedzibie Nadle?nictwa Oborniki podpisano Deklaracj? w sprawie utworzenia Lasu Modelowego w Obornikach. 17 Sygnatariuszy reprezentuj?cych r??ne organizacje i instytucje zobowi?za?o si? tym samym do realizacji wsp?lnie opracowanego i uzgodnionego Planu Strategicznego na lata 2015-2022.

Wiele podmiot?w – jeden cel

Poj?cie „Las Modelowy" wywodzi si? z Kanady z pocz?tku lat 90-tych. Jest to pewien obszar, w kt?rym istotnym elementem s? zasoby naturalne (np. las lub woda). Decyzje i dzia?ania podejmowane na tym terenie s? konsultowane i uzgadniane mi?dzy r??nymi podmiotami i osobami. To pewnego rodzaju forma dobrowolnego partnerstwa pomi?dzy organizacjami, instytucjami i obywatelami, kt?rzy chc? aktywnie uczestniczy? w ?yciu danego regionu. Chc? wsp??decydowa?. W przypadku Las?w Modelowych to wsp??decydowanie dotyczy w?a?nie zasob?w naturalnych – jednego z najwi?kszych skarb?w, jaki mamy wok?? nas.

Deklaracja w sprawie utworzenia Lasu Modelowego w Obornikach
Plan Strategiczny dla Lasu Modelowego w Obornikach
Za??czniki do Planu Strategicznego dla Lasu Modelowego w Obornikach
Tu dowiesz si? na czym polega koncepcja las?w modelowych na ?wiecie

Las modelowy-klik
We?na 2015


W pierwsz? sobot? lutego odby?y si? towarzyskie zawody WE?NA 2015 dla cz?onk?w TPRW. Cho? niezbyt liczna, lecz bardzo zmotywowana grupa zaatakowa?a g?rny odcinek naszej statutowej rzeki. Warunki co najmniej nie by?y sprzyjaj?ce, co sprytnie wykorzysta?y ryby.
Brak wsp??pracy salmonidowej materii i do?? spory mr?z spowodowa?, ?e okoliczno?ciowa statuetka, kt?r? ufundowa? Wiceprezes b?dzie musia?a jeszcze troch? poczeka? na nowy dom.
My tymczasem zebrali?my mand?ur i ruszyli?my do Obornik. Tam go?cinne progi stanicy Ko?a Oborniki pozwoli?y na ognisko i pyszn? kiszk?. Bardzo fajna atmosfera i mi?e?e towarzystwo i sprawi?y, ?e zapomnieli?my o braku rybek. Pad?y deklaracje, ?e tak? imprez? musimy powt?rzy? w marcu, a w kwietniu obowi?zkowo KLE? WE?NY 2015. Ju? teraz z imieniu Zarz?du wszytkich zapraszam.

Prezes TPRW
Marcin Nowik
Zakaz zabierania ryb ?ososiowatych na We?nie
Przypominamy, ?e PZW Pozna? wprowadzi? ca?kowity zakaz zabierania ryb ?ososiowatych (m. in. pstr?g, tro?) na rzece We?nie i jej dop?ywach.


Obowi?zuje od spi?trzenia wody w m. Jaracz-M?yn a? do uj?cia do rzeki Warty wraz ze wszystkimi dop?ywami na tym odcinku (obw?d rybacki We?na nr 9).

Punkt 12:
http://www.poznan.pzw.org.pl/cms/4148/ochrona_wod
WSPARCIE DLA TPRW PARTNERZY TPRW
HOSTING, DOMENY, SERWERY, CLOUD
Fundacja Impact - Temat Rzeka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Nadle?nictwo Oborniki
Polski Zwi?zek W?dkarski Okr?g w Poznaniu
SZTUKA ?OWIENIA
PRACOWNIA ART-ROD
CASTMANIA
JERKBAIT
NAKLENIE
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
1,966,919 unikalne wizyty